Izjava o Privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka


Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na zaštitu podataka koji se nalaze na internet stranici trgovina-ekstra.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka trgovina-ekstra.hr.

Trgovina Ekstra kao pružatelj usluga Internetske stranice trgovina-ekstra.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije trgovina-ekstra.hr prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@trgovina-ekstra.hr.

Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima zaštite osobnih podataka i načinima uporabe trgovina-ekstra.hr internetske stranice.

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom izjavom o zaštiti osobnih podataka, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu trgovina-ekstra.hr

Ovu izjavu o zaštiti osobnih podataka Trgovina Ekstra može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave zaštite osobnih podataka u dijelu "Izjava o Privatnosti" na internet stranici. Izmjene izjave o zaštiti osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici trgovina-ekstra.hr.

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u izjavi o zaštiti osobnih podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o zaštiti osobnih podataka.

Trgovina-ekstra prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na trgovina-ekstra.hr internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija trgovina-ekstra može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Trgovina Ekstra neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će trgovina-ekstra koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Trgovina Ekstra može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjeni osobnih podataka koje pruži trgovini-ekstra.hr. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@trgovina-ekstra.hr U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga, Trgovina Ekstra traži dozvolu krajnjeg korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko krajnji korisnik želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@trgovina-ekstra.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštita osobnih podataka Trgovina Ekstra uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Trgovina Ekstra provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s trgovina-ekstra.hr internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti trgovina-ekstra.hr internetsku stranicu, te Trgovina Ekstra ne prikuplja informacije od bilo koga tko je mlađi od 18 godina.