ORS internetsko rješavanje sporova

Poštovani kupci i posjetitelji internet stranica Trgovine Ekstra,

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvansudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u.

kliknite na poveznicu za internet stranicu Europske komisije za internetsko rješavanje sporova

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr

Za poveznicu na ORS platformu kliknite na gornju sliku ili sljedite gornji link.