Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

 

Informacije o tvrtki

Trgovina Ekstra d.o.o.

Mihovljan, Prvomajska 140

40000 Čakovec

 

Adresa Internet stranice Trgovine Ekstra

www.trgovina-ekstra.hr

Adresa elektroničke pošte:

info@trgovina-ekstra.hr

 

Trgovina Ekstra d.o.o. u daljnjem tekstu Trgovina Ekstra

 

Info telefon:

00385-040-500 

00385/955069-785

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

 

Radno vrijeme telefonskih operatera Trgovine Ekstra je radnim danom od 8:00 do 19:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati.

Praznikom i blagdanima korisnička podrška je nedostupna.

 

Tvrtka je upisana u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu

 

Račun u Erste&Steiermaerkische bank

IBAN: HR3924020061101212099

SWIFT/BIC : ESBCHR22

Račun u Privrednoj banci Zagreb

IBAN: HR5423400091111274810

SWIFT/BIC : PBZGHR2X

Račun u Zagrebačkoj banci

IBAN: HR7423600001103124360

SWIFT/BIC : ZABAHR2X

Vlasnik tvrtke: Davorin Labazan

OIB: 82881498230

 

 

Opće odredbe

 

Općim odredbama na našim internet stranicama omogućena je visoka razina zaštite krajnjem kupcu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.trgovina-ekstra.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda dostupnih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Svi podaci na internet stranici www.trgovina-ekstra.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o. ne želi i ne prihvaća primanje povjerljivih informacija od korisnika ili one koje se tiču vlasništva, preko ove Web stranice. Informacije ili materijali koji se pošalju tvrtki Ekstra tretirati će se kao da nisu povjerljivi.

Trgovina Ekstra d.o.o. pruža online uslugu putem internet stranice na domeni www.trgovina-ekstra.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od upravljanja sadržajem, pružanja informacijskih usluga, te provođenja novčanih transakcija.

 

Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat da je moguće da se dogodi da usluga bude prekinuta te zbog takvih slučajeva Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o. u  ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno i povremeno nedostupan ili  isključen.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.trgovina-ekstra.hr. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici izričito se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje internetske stranice www.trgovina-ekstra.hr u skladu s njima i uvjetima poslovanja

 

Korištenjem  internetskih stranica trgovine Ekstra krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o poručuje krajnjem korisniku: ukoliko se s ovdje s taksativno navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, ne koristite naše internetske stranice.

 

Tvrtka trgovina Ekstra zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da povremeno i katkada opet pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da se korisnik slaže s izmjenama koje se rade ili su promijenjene na stranicama trgovine Ekstra.

Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o ima pravo bilo kad izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i tehniku i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

Trgovina Ekstra d.o.o ne odgovora za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.trgovina-ekstra.hr

 

Stranica www.trgovina-ekstra.hr je privatno vlasništvo. Sva dvostrana komunikacija i kontakti koji se odvijaju putem ovih internetskih stranica moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju s internetske stranice trgovine Ekstra objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili krše prava bilo koga, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je prost ili na drugi način neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji bez izričitog, prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove internetske stranice u komercijalne svrhe.

 

Zaštita autorskog prava

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti

samo pod uvjetima propisanim zakonom.

 

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.trgovina-ekstra.hr stvarno su pravo tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o, a mogu se koristiti isključivo uz prethodno odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Svako kopiranje, prijenos, objava, konekcija ili izmjena internet stranice Trgovine Ekstra nije dopušteno, BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE EKSTRA! Ukoliko se prekrše Opći uvjeti poslovanja i korištenja može doći do posljedičnog pokretanja parnice i postupaka te kazneni progon protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava svih oblika intelektualnog vlasništva.

 

Internetska stranica sadrži žig, dizajn te druge informacije na stranicama, odnosno materijale zaštićene autorskim pravom. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi ili sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u bilo kojem obliku. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, distribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o kao nositelja autorskog prava.

 

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Trgovina Ekstra d.o.o vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima njihovo pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki Trgovina Ekstra d.o.o mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.trgovina-ekstra.hr.

  

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice www.trgovina-ekstra.hr isključivo na odgovornost njega kao krajnjeg korisnika tako da tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o ne jamči za moguće posljedice koje se mogu dogoditi korištenjem ili ulazom na internet stranicu trgovine Ekstra te koje mogu posljedično nastati. Također, trgovina Ekstra nije odgovorna za točnost, sadržaj te za bilo kakve informacije ili usluge za robu ili proizvode koji su objavljeni preko ove internet stranice

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži u krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

 

Trgovina Ekstra d.o.o, nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Tvrtka  Trgovina Ekstra d.o.o zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

 

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve rasprave, diskusije, ocjene, komentari, poruke privatne naravi, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Ekstra, mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

 

Naknada štete

 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku Trgovina Ekstra d.o.o njihove odgovorne osobe, zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

 

Ništetne odredbe

 

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 

Trgovina Ekstra d.o.o, može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom bilo kad. Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o, zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka  Ekstra prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a  Trgovina Ekstra d.o.o će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

 

Trgovina Ekstra d.o.o je registrirani žig tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig tako izričito pridržana.

Stranica www.trgovina-ekstra.hr je registrirana domena tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o.

 

Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o distributer je, ne izdavač sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o ne garantira za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja na svojim internet stranicama, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

 

Tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o nije odgovorna i ne garantira za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici www.trgovina-ekstra.hr, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice www.trgovina-ekstra.hr. Na krajnjem korisniku leži odgovornost u cijelosti ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internet stranice www.trgovina-ekstra.hr

 

 

Sjedište tvrtke Trgovina Ekstra d.o.oje u Mihovljanu, Prvomajska 140, 40 000 Čakovec u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica kod korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Čakovcu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da svi sporovi koji bi mogli proizaći iz ovih Uvjeta u nadležnosti suda u Čakovcu.

 

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac, u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i tvrtke Trgovina Ekstra d.o.o sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o, bit će korišten termin trgovina Ekstra, dok se termin trgovina Ekstra koristi kao ime internet trgovine, web stranice.

 

Jezik

 

Trgovina Ekstra d.o.o. komunicira na hrvatskom književnom jeziku.

 

Cijene

 

Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV ).

Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Cijena se posebno određuje za svaki proizvod. Kada se cijene unose na web stranicu, pošto se radi o ručnom unosu moguće su pogreške, jer nije moguće da se one računalnim programom unose automatizmom.

Takvi problemi se mogu dogoditi i za njih se trgovina Ekstra ispričava svojim kupcima ukoliko se dogode jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu. Ukoliko je sredstvo plaćanja kreditna kartica, ta naknada neće biti viša od iznosa koji moramo kao tvrtka platiti za obrađivanje transakcije.

 

Akcijska prodaja

 

Tvrtka trgovina Ekstra može provoditi akcijske prodaje na temelju odluka. Proizvodi na akciji su dostupni pod uvjetima koji su određeni svakom kupcu, po uvjetima koji se nude kao što je vremenski rok u kojem se akcija provodi, visina popusta te broj proizvoda i ukupna količina koja je dostupna.

Kad akcijska prodaja završi i kada budu količine akcijske robe prodane, trgovina Ekstra će prestati s prodajom robe koje više nema i kupci više neće moći slati narudžbe te se iste neće prihvaćati po prethodno ponuđenim uvjetima koji su bili u navedenom razdoblju.

Trgovina Ekstra je ovlaštena u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini proizvod ili grupu proizvoda.

 

Narudžba

Trgovina Ekstra, web trgovina detaljno je na svojim stranicama izložila uputstva kako se registrirati i kupovati, a što možete pogledati ovdje: Kako kupovati u Trgovini Ekstra

Ukoliko se dogodi da zbog dnevnih priljeva poziva i narudžbi za pojedini proizvod da ga nema na skladištu i kupac dobije pogrešnu informaciju, trgovina Ekstra će u najkraćem roku takve situacije koje se mogu dogoditi brzo korigirati i osigurati kupcu da dobije traženi proizvod, osim ako navedeni proizvod proizvođač nema više na raspolaganju.

Trgovina Ekstra će, ukoliko kupac ne može dobiti željeni proizvod, kupca kontaktirati te mu u slučaju nedostupnosti istog ponuditi najsličniji proizvod, a koji bi mogao zadovoljiti i kupca i supstituirati traženi proizvod.

Tvrtka trgovina Ekstra zaštićuje se od posljedica i odgovornosti od situacija da ukoliko određenog proizvoda nema na skladištu, da je obvezna identični isporučiti, te za takve situacije ne može odgovarati. Narudžba Vas kao kupca je potvrđena i pravovaljana tek po izradi računa.

 

Odredbe o trajanju i raskidu ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca) 

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti kupoprodajni ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane kupca. Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.

2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. 22P Zakona o zaštiti potrošača ako po specifikaciji naruči proizvod.

3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

a. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;

b. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.

c. Kada isporučen proizvod ima materijalne nedostatke

4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: Trgovina Ekstra d.o.o., Mihovljan, Prvomajska 140, 40 000 Čakovec

Krajnji korisnik koji je odlučio sklopiti ugovor s trgovinom Ekstra, a tiče se kupoprodaje robe i usluga koji je obavljen u dijelu da je roba isporučena te plaćena od strane kupca je jednokratan ugovor, a odnosi se na sve slučajeve i ugovore koji ne budu raskinuti.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između trgovine Ekstra i kupca.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

 

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača o svojem trošku će poslati robu natrag trgovcu.

 

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

 

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava umanjen za iznos transakcijskih naknada banaka, manipulativnih troškova obrade narudžbe te troškova naknade transporta ukoliko je troškove transporta snosila tvrtka Trgovina Ekstra d.o.o.

 

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, trgovac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.

 

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, kupac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 30%.

 

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

 

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

 

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge jasne i razumljive izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

 

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Trgovina Ekstra d.o.o. Mihovljan, Prvomajska 140, 40000 Čakovec.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

 

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Trgovina Ekstra d.o.o. na info broj ili mail adresu info@trgovina-ekstra.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Trgovina Ekstra.

 

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga Trgovina Ekstra preporuča svojim kupcima:

 

 -vizualno  pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici trgovina Ekstra kada izaberete proizvod, 

 

- ukoliko  je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se proizvod vrati i nipošto ne potpisujte dostavnicu koju Vam izdaje služba koja za nas izvršava uslugu dostave, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

 

- ako ste preuzeli proizvod bez oštećenja, oprezno otpakirajte proizvod i skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

 

- pregledajte dobro proizvod, ako ima bilo kakvih  oštećenja (npr. lom, ogrebotine na  proizvodu koju su moguće da nastanu  kod transporta, pogrešnog skladištenja) odmah obavijestite Trgovinu Ekstra i vratite proizvod, te ga nikako ne koristite, jer bilo kakvo korištenje ili uporaba proizvoda umanjilo njegovu vrijednost.

 

 - ukoliko proizvod nema oštećenja koja bi bila vidljiva, dobro pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte da li radi, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite ispravnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni robom odnosno proizvodom možete je vratiti, ali nemojte ga stavljati u uporabu, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje i uporaba  proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda. 

 

Uporaba proizvoda smatra se svako stavljanje u funkciju i korištenje proizvoda. Uporabom proizvoda umanjujete vrijednost istog, te će izvršiti obračun umanjenja vrijednosti proizvoda prema tablici B. Trgovina Ekstra obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda. Iz tog razloga Trgovina Ekstra neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za  proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera kako proizvod funkcionira, jer sama provjera kako proizvod funkcionira umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

 

Trgovina Ekstra obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga trgovina Ekstra obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

 

Od strane trgovine Ekstra preporuča se kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

 

Trgovina Ekstra  utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. 

 

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Ukoliko ambalaža proizvoda koji se vraća nije oštećena ne umanjuje se vrijednost i iznos povrata.

Ukoliko je ambalaža oštećena umanjuje se povrat novaca u iznosu od 5 % za slijedeće artikle koji se tiču informatičke opreme:

Mrežna oprema, monitori, hladnjaci, procesori, tablet računala, audio video, televizori, mobiteli, dodaci za računala, grafičke kartice, printeri, periferija, matične ploče, tvrdi disk, prijenosna i stolna računala, elektronika, kućišta, napajanja, software, auto audio i navigacija, baterije, punjači i žarulje, fotoaparati i video kamere, igrače konzole, elektronika, memorijski moduli, pohrana podataka, igrice.

U slučaju da se bilo koji proizvod vraća bez originalne ambalaže umanjuje se cijena proizvoda za 30 %.

Što se tiče informatike, na sve vraćene proizvode koji su vraćeni u originalnom pakiranju neće se umanjiti iznos povrata u plaćenom iznosu.

Ako proizvod nije korišten, već je isključivo isprobana funkcionalnost ovisno o procjeni kao što su dodaci na računala, mrežna oprema, monitori, mobiteli, periferija, fotoaparati,  tablet i prijenosna računala pohrana podataka, grafičke kartice, auto gume, felge, televizori, igraće konzole, video kamere, hladnjaci, kućišta, krovne kutije, audio video, električni i motorni alati, baby oprema, memorijski moduli, mobilne klime, knjige, školski pribor, udžbenici,  procesori, kupaonska galanterija, stolna računala, igračke,  baterije, punjači, žarulje, veliki i mali kućanski aparati, tvrdi disk, ručni alati, moda, klima uređaji,  sport,  procesori neće biti umanjenje povrata, nosači, peći i kamini, osim za printere gdje je umanjenje povrata od 50 %. Ukoliko su navedeni proizvodi oštećeni ili korišteni umanjenje će biti ovisno o procjeni službenog servisa. Za software nema povrata temeljem zakona.

Ako je proizvod korišten ovisno o procjeni od strane ovlaštenog servisa tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, fotoaparati, video kamere, mobiteli, televizori, igraće konzole,  10 %

Baterije, punjači, žarulje 20%

Peći i kamini, kupaonska galanterija, klima uređaji - split sustavi,  100 %,

 

Delikatese, kozmetika, dodaci prehrani i hrana nema povrata na temelju zakona.

Ostalo; ovisno o procjeni servisa ili dobavljača.

 

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), trgovina Ekstra ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Trgovina Ekstra odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, a naročito Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

 

Trgovina Ekstra u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.   

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na objavljenim zakonima o pravima potrošača na službenim stranicama Narodnih Novina: Zakoni o zaštiti potrošača

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju nezadovoljstva možete uputiti prigovor Trgovina Ekstra.

Trgovina Ekstra  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 040/500 166, fax uređaja 040 500 166, putem maila info@trgovina-ekstra.hr. Zbog što bržeg i kvalitetnijeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, navedite svoje korisničko ime, broj narudžbe i broj računa. Trgovina Ekstra će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam po Zakonu  stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvan sudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u.

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr

 

Trgovina Ekstra putem svoje internet stranice obavještava kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na adresi Trgovina Ekstra d.o.o., Mihovljan, Prvomajska 140, 40000 Čakovec bez troškova po kupca.

Prodavatelj odgovara za one nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao ranije. Predmnijeva se da se nedostatak pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika i da je postojao i prije toga osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi ili nedostatka.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili su mu morali biti poznati. Smatra se da nedostaci na stvari nisu mogli biti nepoznati kupcu s prosječnim znanjem i iskustvom osobe koja je to mogla uočiti uobičajenim pregledom stvari. Prodavatelj odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je prodavatelj izjavio da stvar nema nikakvih nedostataka odnosno da ima ona svojstva i odlike koje su propisane ugovorom.
Kupac je dužan stvar pregledati ili dati na pregled prema uobičajenom toku stvari. O vidljivim nedostacima kupac u roku od petnaest dana mora obavijestiti prodavatelja, a kod trgovačkih ugovora to mora učiniti bez odlaganja. Kod vidljivih nedostataka kupac na to mora upozoriti prodavatelja u njegovom prisustvu. Ako je stvar predana na otpremu, pregled stvari može biti odgođen do prispijeća stvari na odredišno mjesto, pa u tom slučaju kupac mora obavijestiti prodavatelja čim je po redovitom toku mogao saznati o nedostacima stvari. Ipak kod trgovačkih ugovora kupac nije obvezan pregledati stvar niti je davati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak.
Kupac ne gubi pravo na naknadu štete i drugih prava ako se pokaže da stvar ima materijalne nedostatke, a nije obavijestio prodavatelja o tim nedostacima, pa čak i onda kada se nedostatak pokazao nakon dvije godine, a bio je poznat prodavatelju. Ugovorne strane mogu potpuno isključiti prodavateljevu odgovornost ali ne i onda ako je prodavatelju bila poznata mana stvari ili ako je takva odredba monopolistička ili je nametnuta, a radi se o trgovačkom ugovoru. Tada je takva odredba ništetna.
Kupac koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o nedostatku stvari ima po izboru: a) pravo na naknadu štete, b) zahtijevati od prodavatelja neku drugu stvar bez nedostatka, c) zahtijevati sniženje cijene, d) izjaviti da raskida ugovor, e) u svakom slučaju ima pravo na naknadu direktne ili indirektne štete po općim pravilima o odgovornosti za štetu koju je pretrpio i na svojim drugim dobrima, f) troškove u otklanjanju nedostataka stvari trpi prodavatelj kao i troškove predaje druge stvari. Ako kupac ne dobije zadovoljštinu na traženo ispunjenje ugovora u razumnom roku, on zadržava pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju primjeren rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u nekom određenom roku kao i u slučaju kada kupac ne može ostvariti svrhu ugovora radi koje je sklopljen. Kod raskida ugovora predviđeno je da prodavatelj odgovara i za naknadu štete ako ju je pretrpio kupac zbog nedostatka na drugim dobrima. Ako prodavatelj ne ispuni ugovor ni u naknadnom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim u slučaju ako prodavatelj odmah ne izjavi da ugovor ne održava na snazi. Isto vrijedi i u slučaju kada je ispunjenje određenog roka bitni sastojak ugovora.
Kupac gubi pravo na raskid ugovora zbog nedostatka stvari u slučaju kada ne može vratiti stvar ili je ne može vratiti u stanju kakvom ju je primio. Isto tako kupac može naknadno opravdati nemogućnost vraćanja stvari nedostatkom koji je i bio razlogom za raskid ugovora. Ili zbog događaja koji kupac nije prouzročio ili neka osoba za koju kupac ne odgovara. Isto vrijedi i za sve stvari koje su propale ili ako je kupac prije nego što je ostvario gubitak ili otkrio gubitak ili nedostatak stvari, potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u toku njezine redovne upotrebe te ako je oštećena ili je na njoj učinjena izmjena bez značaja.

2.
Odgovornost za Materijalne nedostatke postoje:
- ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
- ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
- ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
- kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
- ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
- ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
- ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

(2) Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.  (1) Nedostatak postoji: 

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno 

uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), 

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. <br><br>

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Članak 402.

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog

 zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili 

profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da 

stvar ima određena svojstva ili odlike. (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu

 ili mu nisu mogli ostati nepoznati. <br><br>(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba 

s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. <br><br>

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne 

djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). <br><br>

(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.  

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. <br><br>(2) Smatra se da nisu mogli ostati 

nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. <br><br>

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja 

kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). <br><br>(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti

 ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.  je kupac na temelju
U slučaju kršenja njegovih prava, pa tako i u ovom slučaju, potrošač može podnijeti pisani prigovor trgovcu.
Kod postojanja materijalnih nedostataka, potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja[4] na opisani način o postojanju nedostataka (vidljivih i skrivenih) u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača, tj. predaje stvari (makar trgovac u svojim prostorijama oglašava kraći rok). Kao dokaz svoje kupnje, kupac treba priložiti račun. Pretpostavlja se da je nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika ako se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno ne proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka (Primjerice ako trgovac odbije prigovor navodeći da je sam kupac prouzročio nedostatak, bitan je trenutak pojave nedostatka. Ako se pojavio u roku od šest mjeseci od kupnje, teret dokazivanja da je kupac prouzročio nedostatak je na trgovcu, a ako se pojavio nakon tog roka, kupac je dužan dokazati da nije prouzročio nedostatak).
Ako je pravodobno obavijestio prodavatelja, kupac može po svom izboru:
- zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni
- zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka
- zahtijevati sniženje cijene
- izjaviti da raskida ugovor
Bez obzira što je izabrao, kupac ima pravo i na popravljanje štete (naknada štete koja je uzrokovana nedostacima proizvoda). U slučaju da se radi o neznatnom nedostatku, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali ima pravo izabrati između ostalih zakonskih mogućnosti. Ako kupac zahtijeva ispunjenje ugovora, prodavatelj je dužan ispuniti svoju obvezu u razumnom roku. Rok varira i ovisi o konkretnoj stvari i samim nedostacima. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj. Popravak ne smije stvoriti dodatne troškove kupcu. Ukoliko trgovac u razumnom roku ne popravi stvar odnosno ne preda novu, bez nedostataka, kupac zadržava pravo zahtijevati sniženje cijene ili raskid ugovora (povrat novca). Ako je kupac već ostvario sniženje cijene, a s vremenom se otkrije novi nedostatak, može zahtijevati novo sniženje ili raskinuti ugovor.
Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. Također, ako je kupac propustio obavijestiti prodavatelja o nedostatku u zakonom predviđenom roku ili se nedostatak pokazao nakon proteka dvije godine od predaje stvari, on gubi prava koja mu pripadaju na temelju prodavateljeve odgovornosti. No, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat, kupac zadržava prava.
Kupac ima sva navedena prava bez obzira da li je stvar kupio na sniženju, rasprodaji ili akciji. No, ako se proizvod prodaje po sniženoj cijeni od redovne zato jer ima grešku, a fizički je odvojen od drugih proizvoda te je jasno, vidljivo i čitljivo označeno da se radi o proizvodu sa greškom, kupac nema pravo na reklamaciju zbog materijalnog nedostatka jer se smatra da je s njim bio upoznat.
Posebna situacija postoji kada je kupac pri kupnji dobio jamstvo za ispravnost prodane stvari[6], tj. garanciju. Tada on može zahtijevati od prodavatelja i proizvođača (ovisno o tome tko izdaje jamstvo) popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio. U ovom slučaju je kupac u boljoj poziciji jer za reklamaciju nije ograničen rokom od dva mjeseca otkako je otkrio nedostatak. Troškove i rizik za propast ili oštećenje stvari za vrijeme popravka odnosno zamjene snosi prodavatelj odnosno proizvođač. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari, no ako je zbog neispravnosti izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje ponovno teći od izvršenja zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako prodavatelj ne izvrši zatraženo u razumnom roku, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene te pravo na popravljanje štete. U svakom slučaju, pravila koja reguliraju garanciju ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatak stvari pa kupac može iskoristiti zakonska prava koja mu pripadaju bilo po jednoj ili po drugoj osnovi ( npr. ako je jamstveni rok kraći od zakonskog, kupac može protekom jamstvenog roka zahtijevati svoja prava do isteka zakonskog pridržavajući se subjektivnog roka od dva mjeseca).
Ukoliko kupljeni proizvod nema materijalnih nedostataka, ali je kupac nezadovoljan ili se jednostavno predomislio, može se obratiti trgovcu sa zamolbom da se proizvod zamijeni za drugi ili se vrati novac, no trgovac nije dužan istome i udovoljiti jer ne postoji takva zakonska obveza. Unatoč tome, trgovac može izaći u susret kupcu djelujući u skladu sa dobrom poslovnom praksom. Iznimka su proizvodi kupljeni izvan poslovnih prostorija trgovca te ugovori sklopljeni na daljinu gdje se potrošači dodatno štite zbog okolnosti u kojima su ti ugovori sklopljeni. Zakonom je određeno da potrošač ima pravo jednostrano raskinuti takav ugovor, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.
Ukoliko potrošač pisanim prigovorom ne uspije ostvariti svoja prava ima pravo prijaviti trgovca tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva[7]. Ako inspektor tijekom nadzora utvrdi određene nepravilnosti, rješenjem će narediti trgovcu otklanjanje istih.
3.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. 

Načini plaćanja

 

Trgovina Ekstra d.o.o. Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. Trgovina Ekstra Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 

  1.        Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

 

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, kada Vam proizvod stigne i kad ga pogledate. Plaćanje pouzećem se vrši  u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač će Vam ostaviti  obavijest da je pošiljka stigla, kao i kontakt i upute o daljnjem postupanju i preuzimanju  pošiljke.

 

  1.        Plaćanje kreditnim karticama:   

 

•             Visa, MasterCard, Diners i Maestro

•             Diners obročno 1 do 36 rata

•             PBZ banka MasterCard, Visa, Maestro 1 do 24 rate

               ZABA mastercard 1 do 24 rate

 

  1.        Virmansko plaćanje

 

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

 Osim ako nije drukčije ugovoreno, ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom, dužan je potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pružanja usluge, ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana.

 U slučaju da trgovac ne može isporučiti proizvod dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je nastupilo zakašnjenje.

Ukoliko je ugovoreno plaćanje sa predujmom, tada se dio predujma, koji ne prelazi 10% od vrijednosti kupljene robe, smatra kaparom, sukladno čl. 303. Zakona o obveznim odnosima te Prodavatelj ima pravo zadržati kaparu u slučaju da Kupac odustane od kupnje.

 

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo Vam naručene proizvode.

 

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našoj Trgovina Ekstra d.o.o., Mihovljan, Prvomajska 140, 40 000 Čakovec.

 

Prilikom osobnog preuzimanja, na Vama je da  provjerite da li je  roba spremna za preuzimanje na broj telefona 040/ 500 166, a kada dođete po proizvod donesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na Vašu e-mail adresu. U slučaju da sami dolazite po proizvod, dostava se ne naplaćuje.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplata bude proknjižena i zavedena (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas isto tako molimo da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 040 500 166

 

Radno vrijeme skladišta:

Ponedjeljak - petak: 08:00-16:00

 

JAMSTVO I SERVISI

 

 Potrebni koraci do brzog i neometanog administriranja u vezi s jamstvom

•             Provjerite da je Vaš uređaj stvarno neispravan !

- Provjerite kabel za napajanje

- Ugasite pa ponovo upalite uređaj

- Provjerite koristite li uređaj na ispravan način

 

•             Pripremite dokumentaciju koja je potreban za ostvarivanje prava na jamstvo!

- Dokaz o kupnji: originalni račun ili kopiju računa,

- Jamstveni list

 

•             Kontaktirajte direktno ovlašteni servis, ako proizvod ne radi!

U svrhu najbržeg rješenja pritužbi koje mogu nastati uz vezi s kupljenim proizvodom, preporučamo da kontaktirate direktno ovlašteni servis.

 

•             Pošaljite Vaš uređaj u najbliži ovlašteni servis!

Robne marke koje zastupamo podliježu različitim uvjetima i pogodnostima ovlaštenih servisa. Molimo Vas da se u svakom slučaju informirate o konkretnim uslugama kod ovlaštenog servisa, budući da u mnogim slučajevima usluge servisa uključuju i dostavu uređaja poslanog na servis. U slučaju kvara velikih kabastih uređaja, većina servisa za vrijeme jamstvenog roka osigurava besplatan popravak uređaja na licu mjesta ili ako to nije moguće, organizira prijevoz istih na servis.

 

•             Pričekajte obavijest servisa o završenom popravka!

Vrijeme popravka zavisi o pojedinom uređaju i složenosti kvara uređaja. Popravak u svakom slučaju otklanja ovlašteni servis. Ukoliko ste pokvareni uređaj predali nama, vrijeme popravka se uvećava za vrijeme slanja od nas do ovlaštenog servisa. Jamstvo na uređaje, u slučaju slanja istih na servis u jamstvenom roku, produžuje se za vrijeme koje je uređaj proveo na servisu. Ukoliko servis ne otkrije mehaničko oštećenje uređaja, odnosno ukoliko utvrdi da je do oštećenja došlo nepravilnim rukovanjem ili je grešku u softwareu prouzročio virus jamstvo se ne produžava, a može se i poništiti. Upite u vezi s povratkom uređaja sa servisa, uputite direktno servisu na koji ste predali uređaj na servisiranje.

 

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod i uvjetovani su od strane proizvođača proizvoda, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Trgovina Ekstra  smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

 

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te se držite uputstva koja je naložio proizvođač u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

 

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Jamstveni list vrijedi uz predočen račun o kupovini proizvoda u Trgovini Ekstra i valjanost jamstva vrijedi od datuma izdavanja računa Trgovine Ekstra.

 

Kontakt centralnog servisa Trgovine Ekstra:

Mihovljan, Prvomajska 140, 40 000 Čakovec

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka: 8-19  (blagdanima servis ne radi)

Broj telefona: 040 500 166, info@trgovina-ekstra.hr

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 040/500 166 ili putem e-maila: info@trgovina-ekstra.hr

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

 

Pristupanjem i uporabom Internetskih stranica trgovine Ekstra, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe trgovine Ekstra internetskih stranica. Ukoliko korisnik s istim  nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice Trgovine Ekstra.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje:

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

Ove opće uvjete možete preuzeti u pdf formatu klikom na ovu poveznicu (link):

Opći uvjeti prodaje Trgovine Ekstra