Montaža žičanog pletiva

Univerzalno žičano pletivo

1. Mjerenje, priprema i nabava

Pomoću užadi i drvenih kolčeva označite trasu ograde i točno odredite poziciju stupova Preporuka je 2.5 m razmak između stupova, a na svakih 25m ili kutove staviti po dva potporna stupa i zatezače za nosivu žicu u tri reda.

Nakon što ste označili trasu, izračunajte potrebne materijale (duljina pletiva, količina stupova, potpornih stupova, žice za napinjanje i zatezača).

- Žičano pletivo -

Ovisno o potrebi, možete birati između farmer pletiva ili klasičnog univerzalnog pletenog pletiva, Većina pletiva dolaze sa žicom promjera 1.7mm ili 2.0mm, dok je farmer pletivo punktirano/vareno (može biti i pleteno), univerzalno pletivo je pleteno i ima manje otvore oka u odnosu na farmer.

Ukoliko želite ograditi voćnjakvinograd ili ograditi stado, preporučamo Vam da odaberete farmer pletivo iz razloga što je ono dovoljno čvrsto za navedene potrebe, lako se montira i njime rukuje, te je ekonomski isplativije u odnosu na univerzalno pletivo.

Ukoliko gradite ogradu za zaštitu od krađe ili ulaska većih životinja, preporučamo Vam univerzalno pletivo iz razloga što ono ima deblju žicu, fleksibilno je i ima manje otvore oka a puno je čvršće i stabilnije u odnosu na farmer pletivo kada se dobro pričvrsti na nosivu žicu..

- Ogradni stupovi i potporni stupovi -

Stupovi su vrlo bitna stavka prilikom montiranja ograde iz razloga ako odaberete prekratak, nekvalitetan stup može doći do pada, deformacije ograde i savijanja stupa.

Ukoliko gradite ogradu bez betoniranja podloge stupa, potrebno je stup zabiti minimalno pola metra pa do 80cm u zemlju, ovisno o vrsti tla i visini stupa i ograde. Vrlo je važno stup zabiti u zemlju koliko je potrebo da bi se postigla solidna stabilnosti ograde i samih stupova.

- Žica za napinjanje i zatezači -

Čvrstu i stabilnu ogradu čini nosiva žica koja se stavlja u minimalno dva pa do pet reda ovisno o visini ograde te se zatim žica prvo ručno zapne koliko je moguće te se na kraju dodatno zategne zatezačima.
Ukoliko se radi o montaži farmer pletiva, zatezače i žicu moguće je zanemariti, međutim ograda neće biti stabilna kao što bi bila s zatezačima i žicom.

Za univerzalno pletivo, strogo preporučamo da stavite žicu u tri reda iz razloga što je univerzalno pletivo gušće i ima veći promjer žice u odnosu na farmer pletivo.

  • Farmer pletivo - neobavezno korištenje nosive žice i zatezača, 2.5mm ili 2.8mm pocinčana žica, preporučamo montirati žicu u tri reda

  • Univerzalno pletivo - obavezno korištenje nosive žice i zatezača, 2.8mm ili 3.1mm pocinčana žica, montiranje žice u tri reda

2. Montaža

Zahvaljujući izvedbi stupova iz naše ponude, gradnja ograde je brza i laka bez ikakvih poteškoća, te nije potrebno desetak ljudi da bi se ograda postavila.

Stupovi su C-profila s ugrađenim zakačkama za pričvršćenje zatezne žice ograde. Stupove je pomoću čekića lako zabiti u zemlju (koristiti dasku na mjestu udaranja po stupu da bi se izbjeglo oštećenje stupa, potrebno je najmanje 50 centimetara zabiti u zemlju ukoliko ne betonirate okolo stupa. Za zabijanja veće količine stupova postoje i prilagođeni nabijači za stupove.

Nakon što su stupovi uspješno zabijeni u zemlju, žičanu ogradu objesite na zakačke koje su ugrađene na stupu.

Ukoliko ograđujete pomoću farmer pletiva, žica za napinjanje nije potrebna, no preporuča se iz razloga što je ograda stabilnija. Ako se radi o univerzalnom pletivu, preporuča se korištenje žice za napinjanje najmanje u tri reda.

Nakon što je ograda obješena na zakačke na stupu potrebno je proplesti nosivu žicu (preporučamo u tri reda), te na svakih 25 metara staviti zatezače (na stupove koji su poduprti potpornim stupovima) kako bi se žica mogla napeti da bi ograda bila stabilna i čvrsta.

Shema za postavljanje pletiva i ogradnih c stupova